Swoją pracę traktujemy
tak poważnie jak zawał.

Quentin Tarantino 
 Po pierwsze przyjaciele.
A poza tym:
Chcieć niezbyt wiele.
Wyzwolić się z kultu młodości.
Cieszyć się pięknem. Nie dbać o sławę.
Wyzbyć się pożądliwości.
Nie mieć pretensji do świata.
Mierzyć siebie swoją własną miarą.
Zrozumieć swój świat. Nie pouczać.
Iść na kompromisy
ze sobą i światem.
Godzić się na miernotę życia.
Nie szukać szczęścia.
Nie wierzyć w sprawiedliwość świata.
Z zasady ufać ludziom.
Nie skarżyć się na życie.
Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.

 Przykazania Leszka KołakowskiegoKontakt


Oprawa Sp. z o.o.
Łódź, ul. Dowborczyków 17
NIP: 728-24-70-819
KRS: 0000141866


Biuro:

tel./fax.: 607 270 411, 42/676 42 82
email: oprawa@oprawa.biz

 

Produkcja:
email: produkcja@oprawa.biz

Dział CTP
email: ctp@oprawa.biz